Tips & Råd

Precis som din husbil eller husvagn behöver även ditt förtält tas hand om på rätt sätt. Här hittar du tips och råd som gör montering, förvaring och skötsel till en enkel sak.

Skötselråd och viktig information.

Först vill vi önska er lycka till med ert nya förtält, som om det används och förvaras rätt kommer att vara till stor glädje i många år. Innan ni börjar montera tältet , se till att husvagnen står så vågrätt som möjligt och att marken är så jämn som möjligt. Kontrollera även att tältskenan på vagnen ej har några vassa, grader, kanter etc. stryk eller spraya gärna silikon i skenan så går idragningen lättare.

Packa därefter upp tältet och bred ut det på marken . Använd gärna plast eller dyligt (Tältmatta!) som underlägg för att inte smutsa ner det. När du drar tältet i tältskenan, drag i tältduken, aldrig i blixtlås eller dylikt. Alla blixtlås skall vara stängda under montering.

Ta nu fram beskrivningen på stativet ur stativkartongen och följ anvisningarna där.

Nedmontering av tältet sker i omvänd ordning. Tältet skall vara absolut torrt vid nedpackning.

Förvara tältet i ett torrt och svalt utrymme, ALDRIG i närheten av värme-element. Stålstativet skall naturligtvis även det rengöras från smuts och jord och gärna ytbehandlas med bilvax. Trampa aldrig på tältet i samband med upp- eller nedmontering.

Man bör rengöra tältet ofta med mjukborste eller rent vatten. Man kan tvätta tältet med ljummet vatten. Det är viktigt, att vattnet är ljummet, inte hett.

Man får absolut inte använda högtrycks tvätt!

Använd inte sprayflaskor typ, hårspray, insektsspray osv. i tältet.

Rökning gör att vävens behandling försämras snabbare.

Tältduken har en teflonyta, som skyddar mot vatten och smuts. Detta medför att ventilationen är mycket viktig, annars bildas det lätt kondens på takets insida. Om tältet t.ex. står på en gräsmatta och man finner vattendroppar på taket på morgonen, blir många konfunderade. Om det dessutom har regnat under natten, blir många säkra på att duken inte är vattentät. Ändå är det en fråga om kondens på "kalla" ytor. Regnet kyler ner duken och den höga luftfuktigheten medför kondensavsättning på dess insida. Stäng aldrig ventilationen. Tips för långliggare: När du lämnar tältet en längre tid, lyft gärna upp en bit av vagnskappan, så att luften kan cirkulera!

Garanti gällande Svenska tälts produkter: Under förutsättning att medsända bruksanvisning följes korrekt garanterar vi härmed mot fel i material och förarbetning. Denna garanti gäller i 2 år från dokumenterat inköpsdatum (till exempel kvitto). Svenska Tält reparerar eller byter efter egen bedömning till likvärdigt material och så att kunden ej förlorar på detta.

Eventuell reklamation anmäles till inköpsstället.

Om blixtlåsen.

Om man använder sitt tält flitigt så kan det bli aktuellt att man måste byta ut löparna på blixtlåsen som använts mest. Om blixtlåsen inte hålls stängda är det dags att byta löparna. Det är ett mycket enkelt ingrepp att göra. Man får aldrig använda våld med blixtlåsen. Man kan med fördel smörja blixtlåsen med t.ex. siliconbaserad smörjmedel.

A-mått

Vi har ritningar på de flesta av de på marknaden förekommande husvagnsmodellerna. Riktigt gamla eller inte så kända märken bör dock kompletteras med måttangivelser vid beställning.

A-måttet är måttet från mark till mark genom tältskenan även kallad kederlist.

Hur mäter jag A-måttet?

Använd t.ex. ett snöre. Trä snöret i husvagnen tältskena från mark till mark. Mät sedan snörets längd. Den längden i cm är ditt A-mått.
T. ex. snörlängd = 9,5 meter = A-mått: A950.

A-mått till grupp.
 A-mått  Grupp
 A745 - A825  Grupp 2
 A840 - A900  Grupp 3
 A915 - A925  Grupp 3B
 A940 - A990  Grupp 4
 A1000 - A1080  Grupp 5
 A1090 - A1180  Grupp 6
 A1190 - A1300  Grupp 7
 A1300 - A1400  Grupp 8
 Problem Möjlig orsak Åtgärd/Vad kunde man gjort
 Slappt hängande gavlar - Tältet dåligt uppspänt.
- Tältet för stort för vagnen.
- Felplacering av vagnen.
- Spänn alla stänger.
- Sätt alla markpinnar.
- Kontrollera att avståndet från nederkant av tältet till marken är minst 12 cm så att spänsten i gummibanden utnyttjas.
 Gavlarna når ej marken - Vagnen är upphöjd för mycket.
- Tältet för litet till vagnen.
- Placera vagnen på plant underlag utan att höja upp den för mycket.
- Kontrollera A-måttet på vagn och tält.
 Stativen rostar - Dåligt underhållet.
- Har packats ner blött.
- Stativet rengörs från smuts och jord och behandlas eventuellt med bilvax.
- Stativet skall vara 100% torrt innan det packas ner.
 Otäthet - Dåligt underhållet.
- Avlagringar av salt från havet på tältduken, luftföroreningar, pollen, insekts-spill m.m.
- Drivgas från sprayflaskor (insektsspray, hår spray osv.).
- Förtältet spolas rikligt med rent vatten och borstas sedan med en mjuk borste.

(Högtryckstvätt och rengöringsmedel är absolut förbjudet).
 Kondensvatten - Dålig ventilation.
- Fukt från marken.
- Låt ventilationsluckan vara öppen.
- Lägg en plastpresenning under mattan.
 Dragkedjan - Går trögt - Byt plats på sidorna, löparen felmonterad. Tältet står för "bredbent", för låg mitthöjd.
 Förtältet har mögelfläckar - Har packats ner blött, bör torkas 2-3 dagar. - Förtältet skall vara 100% torrt och rengjort innan nerpackning. Tältduken bör förvaras torrt men inte för varmt.
 Små hål i taket - Slitage.
- Mögelfläckar.
- Kan eventuellt vara små på den utvändiga beläggningen. Detta betyder normalt inte något för tätheten eller hållbarheten.
- Vid mögelfläckar på insidan taket, tvätta med ljummet vatten.
 Veck i fönster, matthet - Dålig uppspänning eller veck från nedpackningen. - Vid god uppspänning samt värme slätar ofta fönstret ut sig.
- Djupliggande matthet kan ej undgås med nuvarande framställningsteknologi
 Mjölkvita fläckar på fönstren - Fönstren nedpackade våta. - Låt torka luftigt.
 Rynkor och veck i taket - Dålig uppspänning. - Vid god uppspänning samt några dagar i solen slätar oftast taket ut sig.